Yıllık Hayat Sigortası


Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigorta ürünüdür.

 

Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır.

 

Sigorta kapsamında;


•    Vefat teminatı,
•    Kaza sonucu vefat teminatı,
•    Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı,
•    Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı,
•    Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı,
•    Kaza sonucu hastane gündelik tazminat teminatı bulunmaktadır.
 

Yaşam kaybı durumunda ödenecek vefat tazminatı ile


•    Geçiminizi sağladığınız ailenizin gelir kaybı yaşamasını engelleyebilirsiniz
•    Çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını garantileyebilirsiniz
•    Ailenize, yaşayacakları sıkıntılı dönemde gerekli finansal desteği sunabilirsiniz

 

Kaza sonucu riskin oluşması durumunda ödenecek tazminat ile


•    Bakım ve tedavi masraflarınızı karşılayabilirsiniz
•    Çalışamamanızdan kaynaklanabilecek gelir kayıplarınızı telafi edebilirsiniz
•    Yaşam ortamınızda gerekebilecek değişiklikleri yapabilirsiniz

 

 

HAYAT SİGORTASI

 

Hayat sigortası ürünlerimiz ile geleceğiniz için birikim yapabilir, hayatın kötü sürprizlerine karşı hazırlıklı olarak siz yanlarınızda olamasanız da sevdiklerinizin hayat standardını korumalarına yardımcı olabilirsiniz.

 

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım?

Hayat Sigortaları, günlük yaşamınızda karşılaşabileceğiniz kaza, hastalık veya tehlikeli hastalıklar gibi tatsız durumlarda size bizzat destek, vefat durumunda ise sevdiklerinize maddi güvence olur.

 

Hayat Sigortaları kaza, hastalık veya tehlikeli hastalıklar nedeniyle oluşabilecek maluliyet veya vefat durumlarına karşı güvence sağlar. Ayrıca tehlikeli hastalıklar gibi durumlarda tedavi masraflarınız için size ve sevdiklerinize destek olur.

 

İhtiyaca Uygun Hayat Sigortasını Nasıl Belirleyebilirim?

 

Hayat Sigortalarını seçerken, ihtiyacınıza yönelik olması son derece önemlidir. İhtiyacınız sadece para biriktirmek veya sadece risklere karşı korunmak olabilir. Birikim yaparken risklere karşı korunmakta olabilir. Seçeceğiniz ürünü bu ihtiyacınızı karşılayacak şekilde belirlemelisiniz.

 

Sigortanın Kapsamı

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehdar" denir.


Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir.


Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır.

 

Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.


Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.


Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.


Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
 

Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.