Kasko Sigortası


Kasko Sigortası

Kasko Sigortası neleri kapsıyor?

Kasko Sigorta poliçeniz; çarpma, devrilme, yanma, çalınma, gibi zararlar karşısında aracınızı güvence altına alıyor. Ayrıca  Kasko Sigortası size, aşağıda belirttiğimiz Genişletilmiş Kasko Koruması teminatlarını da standart olarak sunuyor.

 

·         Hayvanların araca vereceği zararlar

·         Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar

·         Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar

·         Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar

·         Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 

 Kasko Sigortası Avantajları

·         Yetkili Servis avantajı

·         Orijinal parça ile onarım avantajı

·         Ağır hasarlarda rayiç bedel tespiti

·         Yeni değer koruması

·         Anahtar kaybı zararının giderimi

·         Ferdi Kaza Koltuk Sigortası

·         İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

·         Hukuksal Koruma Sigortası

·         Araç çekilmesi ve vinç organizasyonu

·         Tıbbi nakil organizasyonu

·         Otel ve eve dönüş organizasyonu

·         Kiralık araç hizmeti

·         Hasarsızlık indirimi

 

Sigortanın Konusu 

 

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır. 

 

·         Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, 

·         Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, 

·         Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, 

·         Aracın yanması, 

·         Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi 

·         Kasko sigortası uygulamasında aşağıdaki ürün isimleri altında ve içeriklerinde teminat verilir. 

 

 

Kaza tespit tutanağı