Sorumluluk Poliçeleri


Sorumluluk Poliçeleri

Kanunen zorunlu tutulan sorumluluk sigortalarının yanı sıra isteğe bağlı olarak da seçebileceğiniz sorumluluk sigortası poliçeleri sunar. Sorumluluklarınızın size getirebileceği maddi zararları minimuma indirerek sunduğu ekonomik seçenekler ile sizin yanınızda olur.
 
1. İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası
 
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır. Ayrıca, SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonunda ödenecek tazminat tutarları da güvence altına alınır.
 
Teminatlar
 
•    İşverene bir hizmet sozleşmesi ile bağlı ve SGK kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecekler
•    SGK kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar
 
Ek Teminatlar
 
•    İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
•    İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
•    Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları riskleri için de teminat verilebilmektedir.
 
2. Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası
 
Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası sigorta ettireni 3.şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına almaktadır.
 
Teminatlar
 
•    Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,
 
•    Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.'nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.
 
•    Bu tanım çerçevesinde işletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.
 
 
3.Ürün Sorumluluk Sigortası
 
Ürün Sorumluluk Sigortası işletme olarak ürettiğiniz veya sunduğunuz ürünlerin kullanılması esnasında 3. Kişilere veya mallara vereceğiniz zararları güvence altına alan bir sigortadır.
 
 
Teminatlar
 
•    Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya
 
•    Herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda
 
•    Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı
 
•    İmalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.
 
 
3. Mesleki Sorumluluk Sigortası
 
Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve/veya kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır. 
 
Mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler / mali müşavirler, avukatlar ve hekimler, vb. meslek grupları bu sigorta ürünü ile koruma sağlayabilirler.
 
Avukat, mali müşavir, mimar, mühendis v.b. serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar
 
Kapsam dahilindeki risklerden bazıları şu şekildedir;
 
•    Savunma Masrafları
•    Doküman Kaybı
•    Hatalı Beyanda Bulunma
•    Temyiz Süresini Kaçırmak
•    Tedbir Davası Açmayı Atlamak
•    Faiz İstemeyi Atlamak
•    Manevi Tazminat Talepleri