Seyahat Sigortası


Seyahat Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

 

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. 

 

Nelere Dikkat Edilmeli?

•    Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKİYE olmalıdır.

•    Sigorta başvurusunun ve sigorta Sözleşmesi’nin, sigortalının seyahate başlamadan önce yapılması zorunludur.

•    Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar.

•    Sigorta Sözleşmesi, poliçede belirtilen başlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen  süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta Sözleşmesi’nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasıyla bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen bölgeye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar.

•    Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir.

•     Poliçe iptali, seyahate gidilmediği durumlarda, seyahat başlangıcından 24 saat önce başvurulması ve poliçenin sigorta şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.

•    Sigorta, kalacak primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile geçerli hale gelir. Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta  Sözleşmesi , prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir.

•    18 yaşından küçükler, sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmak koşuluyla tek başına sigortalanabilir.

 

Teminatlar

•    Tıbbi bilgi ve danışma

•    Tıbbi tedavi teminatı

•    Tıbbi nakil teminatı

•    Cenaze nakli

•    Refakatçi nakli

•    Refakatçin yakının konaklama giderleri

•    Kişisel eşyaların ikamesi

•    Gerekli ilaçların sevki

•    Refakat edilemeyen çocukların geri dönüşü

•    Hastaneden taburcu oluşu takiben otelde konaklama

•    Tedavi sonrası ikametgaha dönüşün sağlanması

•    Sigortalının vefatı halinde, aile fertlerinin dönüşü

•    Sigortalının yakınının sağlık durumunun izlenmesi

•    Ülkeye öngörülmeyen dönüş (1. derece akrabasının vefatı durumunda)

•    Acil mesajların iletilmesi

•    İdari asistans

•    Bagaj kaybı veya hasarı

•    Kayıp bagajın bulunup ulaştırılması

•    Hukuki yardım

•    Kefalet için avans ödemesi