Yat - Tekne Sigortaları


Yat - Tekne Sigortaları

Yat Sigortası ile yatınızı yalnızca  denizde değil,  iç sularda,  limanda, seyir esnasında,  marinada,  rıhtımda,  yatma mahallinde,  çekek yerinde,  dubaya bağlı ya da kızakta iken,  deneme seferlerinde,  tehlikede olan başka bir tekneyi çekerken,  çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken, sahilde ve depoda,  sökme,  montaj,  normal ya da olağanüstü bakım esnasında da güvence altına alabilirsiniz.
 
 
Sigortanın Konusu
 
Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır. Bu maddede yer alan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçlan'' terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar.  Ancak sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan  ''gemi veya diğer deniz ve göl araçları''  terimi kapsamında sayılır. 
 
 
Sınıf (Klas) Belgesi
 
Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta konusu gemi veya diğer deniz ve göl araçları, sınıflama kurumları (klas müesseseleri) tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmalı ve bu belge sigorta süresi içinde geçerliliğini korumalıdır. Sınıflama kurumları tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının sigorta konusu olabilmesi için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları zorunludur. 
 
 
Yat Sigortası Avantajları
 
•    Sorumluluklarınızı (3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı) güvence altına almak için yatın sigorta bedelinden bağımsız bir teminat limiti belirleyebilirsiniz.
•    Yatınızı ticari amaçla kullanmıyorsanız Kişisel Eşyalar Teminatı'na herhangi bir maliyete katlanmaksızın sahip olabilirsiniz.
•    Enstitü Makina Hasarları Genişletme Klozu kapsamında ilave teminat alabilir, 3 yaşa kadar olan yatlarda bu teminata herhangi bir maliyete katlanmadan sahip olabilirsiniz.
•    Yatınızda bulunan birey/bireylerin Ferdi Kaza Teminatı ile güvence altına alınmasını sağlayabilir, Tedavi Masraflarını da sigorta kapsamına dahil edebilirsiniz.
•    Yatın sahibi olarak kendiniz, yat işletmeciniz veya kaptanınız için Hukuksal Koruma Teminatı alabilirsiniz.