Mühendislik Sigortaları


Mühendislik Sigortaları

1.Elektronik Cihaz Sigortası

Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.
 
Teminatlar
•    İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
•    Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
•    Hatalı dizayn ve malzemeden,
•    Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
•    Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
•    Kavrulma, kararma, duman ve isten,
•    Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
•    Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
•    İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.
 
 
Ek Teminatlar
•    Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar
•    Deprem
•    Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 
 
2. Makine Kırılması Sigortası
 
Sigortalı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.
 
Teminatlar
 
•    İşletme kazalarından,
•    Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
•    Yağlama kusurlarından,
•    Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
•    Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
•    Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
•    Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
•    Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
•    Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
•    Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
•    İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
•    İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
 
Ek Teminatlar
 
•    Deprem
•    Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm
 
 
3.İnşaat All Risks Sigortaları
 
İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder.
 
Teminatlar
 
•    Yangın
•    Yıldırım
•    İnfilak
•    Sel
•    Seylap
•    Toprak çökmesi ve kayması
•    Kar ağırlığı
•    Çığ
•    Fırtına
•    Kasırga
•    Deprem
•    Uçak ve uçaktan parça düşmesi
•    Araç çarpması
•    Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 
 
Ek Teminatlar
 
•    Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
•    Enkaz Kaldırma Masrafları
•    İnşaat Makineleri (CPM)
•    Yurtiçi Taşımalar
•    Mevcut Tesisler
•    Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
•    Deprem
•    Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
•    Kusurlu Dizayn
•    3. Şahıs Sorumluluk
•    Çapraz Sorumluluk
•    Bakım Devresi Klozu
 
4. Montaj All Risks Sigortaları
 
İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.
 
Teminatlar
 
•    Yangın
•    Yıldırım
•    Infilak
•    Sel
•    Seylap
•    Toprak Çökmesi ve kayması
•    Kar ağırlığı
•    Çığ
•    Fırtına
•    Kasırga
•    Deprem gibi doğal afetler
•    Uçak ve uçaktan parça düşmesi
•    Araç çarpması
•    Dört haftalık tecrübe devresi
•    Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 
 
Ek Teminatlar
 
•    Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
•    Enkaz Kaldırma Masrafları
•    İnşaat Makineleri (CPM)
•    Yurtiçi Taşımalar
•    Mevcut Tesisler
•    Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
•    Deprem
•    Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
•    Kusurlu Dizayn
•    3. Şahıs Sorumluluk
•    Çapraz Sorumluluk
•    Bakım Devresi Klozu